ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης.

Από την πρόσληψη των εκπαιδευτικών με ειδικότητα στην κολύμβηση και έως 6-12-2023 και ώρες 11:30 με 13:15, θα διαρκέσουν τα μαθήματα κολύμβησης με τη συγκατάθεση των γονέων για τη μετακίνηση.

Κάθε μάθημα θα υλοποιείται εντός ενός διδακτικού δίωρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη ανά τμήμα της Γ τάξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη από τους γονείς της δωρεάν μετακίνησης από τα εγκεκριμένα από την περιφέρεια τουριστικά λεωφορεία και το ενεργό ΑΔΥΜ (Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή) 


Στο κολυμβητήριο θα παρευρίσκονται και θα ασκούν τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους στο κολυμβητήριο οι δυο εκπ/κοί Φυσικής αγωγής του σχολείου μας (μία ανά τμήμα), και άλλοι τρεις εκπαιδευτικοι Φυσικής αγωγής του ΥΠΑΙΘ, αρμόδιοι για το μάθημα της κολύμβησης χωρίς την παρουσία άλλου σχολείου.

Όπως γνωρίζετε το μάθημα κολύμβησης ανήκει στο αναλυτικό πρόγραμμα και είναι υποχρεωτικό. Ο σημαντικότερος λόγος που η εκμάθηση της κολύμβησης στα σχολεία τυχαίνει μεγάλης κοινωνικής αποδοχής είναι η πρόληψη των επικίνδυνων καταστάσεων στο νερό. Επιδιώκει μέσα από στοχοκεντρικές διδακτικές πρακτικές την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το υγρό περιβάλλον, την εκμάθηση βασικών κολυμβητικών κινήσεων και ενεργειών, τη βελτίωση των γνώσεών τους για την ασφάλεια στο νερό, καθώς και τη διασκέδαση και ευχαρίστησή τους με τις δραστηριότητες εντός και εκτός της πισίνας.

Στο πρώτο μάθημα κολύμβησης αφιερώνεται χρόνος εισαγωγικά για την ενημέρωση των μαθητών στους κανόνες χρήσης, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων, της συγκέντρωσής τους έξω από την πισίνα, της χρήσης του βοηθητικού εξοπλισμού, της εισόδου στο νερό και της εξόδου από αυτό. Γίνονται επισημάνσεις των βασικών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής και σε κάθε επόμενο μάθημα, προκειμένου αυτοί να κατανοηθούν πλήρως και να τηρούνται με συνέπεια από όλους τους μαθητές/τριες.

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής είναι ένας βασικός στόχος της διδασκαλίας της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και συνδέεται με μαθησιακά αποτελέσματα που εκτείνονται:

 -στο σεβασμό των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στην πισίνα·
 -στην ασφαλή χρήση των χώρων του κολυμβητηρίου·
 -στο σεβασμό των συμμαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών·
– στην προσωπική υγιεινή και φροντίδα.·

Τα παραπάνω, έκδηλα στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών, δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας όχι μόνο στους συνοδούς εκπκούς, στους γονείς αλλά και στους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες.

Παρακαλούμε για την παράλληλη με εμάς, ενημέρωση των παιδιών σας για θέματα διατροφής, ασφάλειας και κανόνων χρήσης των χώρων σύμφωνα με τα έντυπα που θα σας δώσουμε.

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον Συντονίστή Φυσικής Αγωγής και την υπεύθυνη κολύμβησης της Δνσης Β’/θμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής, η οποία είναι πάντα διαθέσιμη κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου, για επικοινωνία με όποιον/α το επιθυμεί.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Τα μπάνια συνεχίζονται… – 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (sch.gr)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5443