Διευθυντής

Παπαγγελόπουλος Νικόλαος, Λογοπαθολόγος, Εκπ/κός ΣΜΕΑ (Ειδικής αγωγής)

Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας

Βιογραφικό

 • Ειδικότητα και τίτλος θέσης:

2014-2023: Διευθυντής σχολικής μονάδας, ΠΕ 70

Λογοπαθολόγος , ΑΕΙ –Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ 

    Βαθμός στην δημόσια διοίκηση: ΒΑΘΜΟΣ A 

    Στρατιωτική θητεία: Έφεδρος Αξιωματικός Ελληνικού Στρατού 2/1985-8/1987.

 • Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (ενδεικτικά)

Πρόσφατα:   

2022:  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ

Ασύγχρονη επιμόρφωση  (ΙΕΠ),  Ιανουάριος 2022 – Σεπτέμβριος 2022, «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής»  της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με τα κάτωθι ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα:

1.Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης (20 ώρες)
2.Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (25 ώρες)
3.Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (35 ώρες)

4.Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο (50 ώρες).

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης :

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 17/01/2022 – 04/02/2022, 70 ωρών

 2. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 14/02/2022 – 18/02/2022, 35 ωρών

 • 2021: Εξ αποστάσεως πρόγραμμα: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», συνολικής διάρκειας 36 ωρών, Ι.Ε.Π & ΥΠΑΙΘ
 • Μάθημα: ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ – Α’ΒΑΘΜΙΑ, “Παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”, διάρκειας 30 ωρών, ΥΠΑΙΘ & European SchoolNet, μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr
 • FAVILLE – Facilitators of virtual learning course, συνολική διάρκεια 18 ωρών, Erasmus+Programme of the European Union
 • Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning on Practice, onlin course, Teacher Academy, διάρκειας 16 ωρών

2020:  2μηνο εξ αποστάσεως σεμινάριο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Eισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία.

2020: 3μηνο εξ αποστάσεως σεμινάριο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολικός εκφοβισμός.

2018-19:  3μηνο εξ αποστάσεως σεμινάριο, School Education Gateway Europe’s online platform for school education

ERASMUS, Εκφοβισμός – ΟΧΙ στην τάξη μου! Δημιουργία ασφαλών μαθησιακών περιβαλλόντων για μαθητές.

2017-18, 2018-19, 2019-20:  3 ετής εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρήση ψηφιακών εργαλείων μέσω της πλατφόρμας e twinning: 

eTwinning I

Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας

eTwinning II

Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

eTwinning III

Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

eTwinning IV

Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

eTwinning V

Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

07-10-2008: (χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης) Βεβαίωση πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών -Τ.Π.Ε.-ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Εξετάσεις στις 17-4-2005. Επιτυχής- Μ.Ο. 90,6%

2004 – 2005, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης. Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξομοίωση. 17-6-2005

Βαθμός Πτυχίου: Άριστα

1996Δεύτερο πτυχίοΜεταπτυχιακές σπουδές κλινικής επικοινωνίας, Postgraduate diploma in Clinical communication studies, City University, London UK, 19-7-1996, Λογοπαθολογίας. (30-10-1998: αναγνώριση- ισοτιμία ΑΕΙ από ΔΙΚΑΤΣΑ), 1992-96

1996Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας ανωτέρου επιπέδου.

Μεταπτυχιακές σπουδές κλινικής επικοινωνίας, Postgraduate diploma in Clinical communication studies, City University, London UK, Λογοπαθολογίας (30-10-1998: αναγνώριση- ισοτιμία ΑΕΙ από ΔΙΚΑΤΣΑ).

1996Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος λογοπαθολόγου στην Ευρώπη /Αμερική. 14-10-1996, Licence to practice, Royal College of Speech and Language Therapists, E.C. Αρ. πιστοποιητικού άδειας εξάσκησης: 4407

1991-1992 Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπ/σης (ΣΕΛΔΕ) 30-6-1992,  Βαθμός πτυχίου: Άριστα

1982Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, πρώτο πτυχίο.

Θητεία στην άσκηση καθηκόντων

 • Σχολικά έτη 1987-1991: Προϊστάμενος / Δ/ντής του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Καρελά Κορωπίου. (4 Έτη)
 • 21/07/2015 έως σήμερα 2023, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου

Σπουδές

 • 2004-05, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 17-6-2005,  Βαθμός Πτυχίου: Άριστα
 • 1997-1999  Μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία – Msc, Hanen programme: Πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων και παρέμβασης σε παιδιά με εξειδικευμένη μαθησιακή διαταραχή.

«Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Hanen σε παιδιά με καθυστερημένη ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας. Επιπτώσεις στο παιδί και την οικογένεια». Λονδίνο, Ουαλία, Σκοτία.

 • 1992-1997 Μεταπτυχιακές σπουδές κλινικής επικοινωνίας, Clinical communication studies City University, London UK = Postgraduate diploma: Δίπλωμα θετικών σπουδών κλινικής επικοινωνίας, Λογοπαθολογίας (1996, αναγνώριση- ισοτιμία ΑΕΙ από ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • 1996 Εξειδίκευση- πιστοποίηση στην Δυσφαγία.
 • 1996 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Λογοπαθολόγου, από το Βασιλικό Κολέγιο Λόγου-γλώσσας θεραπευτών, Ε.Ε. 17-10-1996. Αρ. πιστοποιητικού εξάσκησης: 4407, Licence to practice, Royal College of Speech and Language Therapists, E.C.
 • 1991-1992, Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπ/σης (ΣΕΛΔΕ), Βαθμός πτυχίου: Άριστα. 30-6-1992
 • 1982-1984, Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες και συνέδρια ως εισηγητής/επιμορφωτής ή ως μέλος οργανωτικής επιτροπής.
 • Εξαμηνιαία πιστοποιημένα εξ αποστάσεως e-σεμινάρια.
 • Υλοποίηση Εκπαιδευτικών δράσεων/ συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις.
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας σε διεθνή σεμινάρια και ημερίδες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΕΚΕΣ):« ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Γ’ »« ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ – ΜΕΡΟΣ Α’ » « ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19 » « ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ » « ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ »« ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ »« ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-COVID ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »« ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ » « ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ:ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ » « ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »« ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ »

Συνδικαλιστική δράση

 • 1994-5: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπ/κών Α/θμιας και Β/μιας εκπ/σης Μ. Βρετανίας.
 • 1993-4: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκπ/κών Α/θμιας και Β/μιας εκπ/σης Μ. Βρετανίας.

Μέλος σωματείων:

 • Μέλος του Συλλόγου εκπαιδευτικών «Αλέξανδρος Δελμούζος»
 • Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπαιδικών Ελλάδος από το 1996.
 • Μέλος του Royal College of Speech and Language Therapists από το 1996.
 • Μέλος Συλλόγου Δυσφασίας από το 1996.
 • Μέλος Μαραθώνιου Αθλητικού Συλλόγου ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ, ΣΕΓΑΣ,  από το 2007.
 • Μέλος πολλών ομάδων εκπαιδευτικού, κοινωνικού, επιστημονικού προσανατολισμού και στα κοινωνικά δίκτυα με κύριο στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και υλικού απαραίτητου για διαρκή ανατροφοδότηση.

Στρατιωτική θητεία : Έφεδρος αξιωματικός στρατού ξηράς, 1984-1987.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5224