Υλικό για εκπαιδευτικούς

Τι μπορεί να σημαίνει «συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία»; >> 

Γιατί είναι αναγκαία η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; >>

Γενικές στρατηγικές για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαίδευση >>

Τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και πώς να την ενισχύσουμε στο νηπιαγωγείο; (βίντεο) >> 

Παιχνίδι και συμμετοχή των παιδιών >> 

Μάθηση και συμμετοχή των παιδιών >> 

Οργανώνοντας δραστηριότητες με την συμμετοχή των παιδιών >> 

Διάλογος και συμμετοχή των παιδιών >> 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και συμμετοχή των παιδιών >> 

Η συμμετοχή των παιδιών στην αξιολόγηση >> 

Συμμετοχικός εκπαιδευτικός προγραμματισμός >> 

Βιβλιογραφία, πηγές, σύνδεσμοι και άλλο συμπληρωματικό υλικό >>


Το εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και γονείς που έχει παραχθεί στο έργο με τίτλο «Ευκαιρίες για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση» και ακρωνύμιο VOICE: Voicing children Opportunities Interaction Collective decision making Education, με επιστημονικό φορέα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

ΠΗΓΗ: VOICE Program – Εκπαιδευτικό υλικό

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5566