Μνημόνιο ενεργειών έκτακτων καταστάσεων

Σας αναρτούμε για την ενημέρωσή σας και των παιδιών σας, έγγραφο,  με θέμα: Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Οι ομάδες δράσης έχουν επικαιροποιηθεί για το 2023-24 και βρίσκονται αναρτημένες στο γραφείο Συλλόγου Διδασκόντων.

  • Σε περίπτωση ανάγκης μεριμνούμε για την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και των άλλων χώρων του κτιρίου

και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου, από όπου και παραλαμβάνονται (έπειτα από σχετική απόφαση) από τους γονείς και κηδεμόνες.

  • Αν το προαύλιο θεωρηθεί επικίνδυνος χώρος συγκέντρωσης, δεύτερο σημείο έχει οριστεί το πάρκο πλησίον του σχολείου μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5311