ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/attending-school

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΓΓΡΑΦΗΣ )

1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα για την εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στην Α’ τάξη Δημοτικού

2. Βιβλιάριο υγείας (Β.Υ.Π.), στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή/και ΤΑΧΙS μισθωτήριο οικίας ή 2 διαφορετικά αποδεικτικά ιδιωτικών εταιρειών / π.χ. νερό, τηλ. ρεύμα..)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ:

ΟΡΙΑ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου & 8ου Δ.Σ. Δ.Ε. Γέρακα Δ. Παλλήνη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=1944