Υλικό για γονείς

Αξίζει να γνωρίζω… >> 

Ακρόαση και διάλογος: ακούω και υποστηρίζω το παιδί μου >> 

Συμμετέχω στο παιχνίδι του παιδιού μου >> 

Σε ανοιχτό διάλογο με το σχολείο του παιδιού μου: συμμετέχω και υποστηρίζω >> 


Το εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και γονείς που έχει παραχθεί στο έργο με τίτλο «Ευκαιρίες για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση» και ακρωνύμιο VOICE: Voicing children Opportunities Interaction Collective decision making Education, με επιστημονικό φορέα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

ΠΗΓΗ: Αρχική | Drupal (auth.gr) VOICE Program – Εκπαιδευτικό υλικό

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5563