Τμήμα Ένταξης/Παράλληλη

Το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε) είναι μια εξειδικευμένη υποστηρικτική δομή Ειδικής Αγωγής που λειτουργεί σαν χωριστό τμήμα μέσα στο σχολείο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Διαθέτει τον/την δικό του εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να έχει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπόςτης λειτουργίας του είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον μέσω ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων.

Το Τ.Ε δέχεται παιδιά απόλες τις τάξεις κι έχει στόχο να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη κατά κύριο λόγο στον γνωστικό αλλά βεβαίως και στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ψυχολογικότομέα ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες.

Ποιοι μαθητές μπορούν να υποστηριχθούν από το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε)

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 Ν.3699/2008 το Τ.Ε λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή για μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, σε αυτό φοιτούν μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της κανονικής τους τάξης, διότι παρουσιάζουν εγγενείς δυσκολίες στην μάθηση, όπως: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, έχουν κάποια νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, προβλήματα λόγου και ομιλίας, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες κ.ά.

Οι τομείς στους οποίους ενδέχεται να δυσκολεύεται ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες είναι:

Γραφή, Ανάγνωση, Λεξιλόγιο, Προφορική και γραπτή έκφραση, Επεξεργασία κειμένου, Μαθηματικές έννοιες, Διαχείριση χρόνου, Συγκέντρωση Προσοχής, Μνήμη, Επιτελικές Λειτουργίες, Λεπτή Κινητικότητα κ.ά.

Προσοχή! Δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι αλλοδαποί μαθητές που εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, λόγω του ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική.  

Επίσης, το Τ.Ε δεν παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακά κενά.

Οι προϋποθέσεις για να φοιτήσουν μαθητές/τριες στο Τ.Ε είναι:

α) Να   έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕΔΑΣΥ,  Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κ.ά)

β) Αν δεν έχουν γνωμάτευση, να έχουν προταθεί από τον εκπαιδευτικό, διότι έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τον μέσο μαθητή της τάξης τους.

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τ.Ε του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

Πώς λειτουργεί το Τ.Ε

Καταρχάς, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε στηρίζεται στο περιεχόμενο της επίσημης γνωμάτευσης (αν φυσικά υπάρχει) του φορέα που έχει προσκομίσει στο σχολείο η οικογένεια του μαθητή (π.χ από ΚΕΔΑΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικό και άλλους δημόσιους φορείς).

Κατόπιν, αξιολογεί τον μαθητή με τα κατάλληλα διαγνωστικά κριτήρια με στόχο να εντοπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του. Τέλος, συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής για να συντάξει το εξατομικευμένο πρόγραμμα με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Ο στόχος είναι ο μαθητής να υποστηριχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ενταχθεί πιο ομαλά στην ομάδα των συμμαθητών του.

Οι μαθητές/τριες που υποστηρίζονται από το Τ.Ε φοιτούν κάποιες ώρες στη διάρκεια της εβδομάδας σε αυτό, με κριτήριο τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους είναι σταθερό.

Στο Τ.Ε ομαδοποιούνται είτε σύμφωνα με το μαθησιακό τους επίπεδο είτε κατά τάξεις και υποστηρίζονται ή συνεκπαιδεύονται με έναν τουλάχιστο συμμαθητή τους όχι απαραίτητα από την ίδια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας μαθητής της Δ΄ τάξης να είναι μαζί με έναν μαθητή της Γ΄ και της Ε΄ αν έχουν κοινές μαθησιακές δυσκολίες.

Η υποστήριξη των μαθητών/τριών στο Τ.Ε γίνεται με συστηματική συνεργασία των εκπαιδευτικών του Τ.Ε και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της τάξης των μαθητών/τριών.

Η σχολική μονάδα σχεδιάζει και εφαρμόζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τ.Ε λαμβάνοντας  υπόψη:

  • Το πλήθος μαθητών του τμήματος
  • Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών
  • Το ωράριο των εκπαιδευτικών ΕΑΕ
  • Την αποφυγή της συστηματικής απουσίας αυτών από την τάξη φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν πρέπει να απουσιάζει από μαθήματα στα οποία έχει κάποια απόδοση και  συμμετέχει. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να μην απουσιάζει συνεχώς από τα μαθήματα που αγαπά ιδιαίτερα όπως Γυμναστική, Εικαστικά κλπ, γιατί αυτά  βοηθούν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της  αυτοπεποίθησής του, την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων και  στην κοινωνικοποίηση του με την ομάδα της τάξης. 

Στο Τ.Ε :

  • Μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο (βιωματικά, πολυαισθητηριακά, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κλπ)
  • Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (π.χ εικονογραφήματα κ.ά)
  • Δεν απογοητευόμαστε και προσπαθούμε
  • Κάνουμε αυτοδιόρθωση και μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
  • Επιβραβευόμαστε για κάθε προσπάθεια και επιτυχία.
  • Συζητάμε τους προβληματισμούς μας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5383

Παράλληλη στήριξη

Η παράλληλη στήριξη από εκπκό ειδικής αγωγής: Κατευθύνει και ενισχύει την ένταξη του μαθητή στο περιβάλλον και στις διαδικασίες της τάξης. Βοηθά στην οργάνωση του μαθητή και στην εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται. Υποστηρίζει μαθησιακά τον μαθητή. Συμβάλλει στη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού και στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών …