Εκπαιδευτική ψυχολογία

Εκπαιδευτική ψυχολογία ονομάζεται ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με τον τρόπο μάθησης, το μαθησιακό περιβάλλον αλλά και τις μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή με οτιδήποτε έχει σχέση με τον τρόπο ανάπτυξης των γνώσεων στον άνθρωπο.

Παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους με τα δωρεάν εγχειρίδια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Ι. Κύπρου. Πατώντας πάνω στους συνδέσμους μεταφέρεστε στη σελίδα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο:

  1. Οδηγός Νηπιαγωγού για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών
  2. Στηρίζω τη Μάθηση: Βοήθημα για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης
  3. Εγχειρίδιο «Γνωρίζω τους μαθητές μου»
  4. Εγχειρίδιο «Διαχειρίζομαι το πένθος»
  5. Εισαγωγή στα κοινωνικά πρότυπα 
  6. Εκφοβιστική συμπεριφορά
  7. Οδηγός για γονείς «Προσχολική Ηλικία»

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5406