Μηνιαίες ενημερώσεις προόδου

Αν επιθυμείτε βεβαίωση επίσκεψης στο σχολείο (δείτε και στο τέλος του άρθρου τις προϋποθέσεις) στέλνετε το αίτημά σας στο mail του σχολείου: mail@5dim-gerak.att.sch.gr αναφέροντας το όνομά σας, το όνομα του μαθητή, το τμήμα και την ημερομηνία συνάντησης.

Ο εκπκός Πληροφορικής δέχεται στην αίθουσα πληροφορικής (1ο όροφο) και οι υπόλοιποι εκπ/κοί ειδικοτήτων στην αίθουσα εκπ/κών (ισόγειο).

Οι εκπ/κοί Α τάξης δέχονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου (ισόγειο).

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ 13:20-14:00

(Ενημερώνεται ο παρακάτω πίνακας σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες)

Γαλλικά και Γερμανικά: τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα τηλεφωνική επικοινωνία 12:35-!3:15

ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μαρία Μελέτση)
Μουσική Κουτσόγιωργα Μαρία
23


29-11-23
ΠΕΜΠΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:15-14:000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ19ΤΡΙΤΗ ( ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α,Β @ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ,Δ,Ε,ΣΤ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ24ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ22ΠΕΜΠΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ19ΤΡΙΤΗ ( ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α,Β @ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ,Δ,Ε,ΣΤ)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ24ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΪΟΣ23ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ14ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:15 (ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α,Β @ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΤΙΤΛΟΙ Γ,Δ,Ε,ΣΤ). ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν κάποιος/οι εκπαιδευτικός/οί είναι σε υπηρεσία στο Ολοήμερο την ημέρα ενημέρωσης των γονέων, ενημερώνει άλλη ημέρα σύμφωνα με τον πίνακα που σας κοινοποιείται.

Υπεύθυνοι τμημάτων και παράλληλης στήριξης

Εκπαιδευτικοί 2023-2024 – 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – ΚΩΔ: 9521010 (sch.gr)


Η ενημέρωση των γονέων περιλαμβάνει:

1. Ενημέρωση ύλης

2. Μέθοδος διδασκαλίας

3. Στοχοθεσία

4. Διαχείριση συμπεριφορών

5. Ενημέρωση προόδου.

Επισημαίνουμε σε όλες τις τάξεις τη σημασία της διδακτικής της γραμματικής στη Γλώσσα και τη σημασία κατάκτησης δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος στα Μαθηματικά.

  • Συστήνεται όταν υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας, η τηλεφωνική επικοινωνία σε προγραμματισμένο χρόνο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών, καθώς  και η ηλεκτρονική επικοινωνία με γονείς μέσω mail αλλά και άλλων εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας,  όπως αυτοί έχουν προταθεί.
  • Επιπλέον δύναται να προγραμματιστεί, μόνο για ειδικούς λόγους κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, δια ζώσης έκτακτη συνάντηση με γονέα μετά  τις 13.25, έπειτα από συνεννόηση γονέων, των εμπλεκομένων εκπ/κών ή/και του διευθυντή.
  • Όλοι οι γονείς θα πρέπει να έχετε λάβει ενημέρωση τρόπου επικοινωνίας από τους εκπ/κούς των τμημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλώ επικοινωνήστε με τον/την εκπ/κό.
  • Η μηνιαία ενημέρωση γονέων γίνεται σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ή/και σημείωμα μέσω των μαθητών/τριών) που λαμβάνετε από τους εκπ/κούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου.
  • Η ενημέρωσή σας για τους μαθητές/τριες που υποστηρίζονται από εκπκό παράλληλης στήριξης, γίνεται τηλεφωνικώς σε ξεχωριστή ώρα από τους εκπ/κούς τμημάτων για την οποία έχετε ενημερωθεί από τους εκπκούς παράλληλης υποστήριξης και μέσω του τετραδίου επικοινωνίας που ενδεχομένως χρησιμοποιείται όπου κρίθηκε απαραίτητο, για θέματα που μπορεί να μας απασχόλησαν και μηνιαίως δια ζώσης την ημέρα συνάντησης του υπεύθυνου εκπκού τμήματος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΩΡΑ: 13:25-14:00

Για έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία με τους Εκπαιδευτικούς τμημάτων, Ειδικοτήτων και Παράλληλης Στήριξης μπορείτε να τηλεφωνείτε τις ημέρες που βρίσκονται στο σχολείο, αφού συμβουλευτείτε το πρόγραμμα των παιδιών σας και δεν έχουν άλλο εξωδιδακτικό έργο ή εφημερία.

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός της τάξης  μπορεί να συναντηθεί εκτάκτως με τους γονείς/κηδεμόνες, έπειτα από συνεννόηση, κάθε φορά που κρίνεται άκρως αναγκαίο ( 13:15-14:00 ).

Η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών είναι δικαίωμα των γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων για τη σχολική εργασία, την πρόοδο των μαθητών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται:

α) στην αρχή του διδακτικού έτους, όταν οι εκπαιδευτικοί ή/και ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες κατά τάξη ή συλλογικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες και ημέρες επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους ή για γενικότερα θέματα που αφορούν την αγωγή και την πρόοδο των μαθητών και εν γένει τη λειτουργία του σχολείου,

β) μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου.

Συνιστάται η χρονική περίοδος 13:15 – 14:00 να αξιοποιείται κατά περίπτωση για την επίδοση ελέγχων τριμήνων, καθώς και για τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς.
………………………………………………………………………………………………….

Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων και γνωστοποιούνται στους γονείς/κηδεμόνες. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να συναντηθεί και εκτάκτως με τους γονείς/κηδεμόνες κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο,

γ) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του εκπαιδευτικού του τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι συναντήσεις αυτές με τους γονείς των μαθητών προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών και σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων/ κηδεμόνων σε αυτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985.

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, τους γoνείς/κηδεμόνες των μαθητών, τον Σχολικό Σύμβουλο Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις υποστηρικτικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ και τις προβλεπόμενες δομές από το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών.

Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα, όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Όπως γνωρίζετε, σκοπός της έκδοσης βεβαίωσης επίσκεψης από τη Διεύθυνση του σχολείου και της άδειας που χορηγείται στους εργαζόμενους γονείς από τον εργοδότη τους, είναι να παρακολουθούν τη σχολική κατάσταση και επίδοση των παιδιών τους και να επιβλέπουν τη μόρφωση και την εκπαίδευσή τους, που είναι συγχρόνως και καθήκον τους.

Δεν εκδίδεται η βεβαίωση αν ο γονέας δεν επισκεφτεί το σχολείο σε προκαθορισμένο χρόνο 13:20 -14:00 όπως έχει οριστεί από το σχολείο για τις μηνιαίες συναντήσεις αλλά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάλογα τις ανάγκες του μαθητή/τριας σε άλλο χρόνο έπειτα από συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτικό και ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου.

Σε κάθε περίτωση έχει προηγηθεί αίτηση γονέα προς το σχολείο και επικοινωνία με τον/την εκπ/κό.

Επίσης, στο ανωτέρω πλαίσιο, η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται κατά την ημέρα του Αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών. 

Ο γονέας ενημερώνεται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του, τη συμπεριφορά́, την ένταξη του παιδιού́ στην σχολική́ μονάδα και την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά́, ζητήματα που είναι επίσης πολύ́ σημαντικά́ για την ψυχοκοινωνική́ του ανάπτυξη και υγεία.

Διευκρινίζουμε ότι η ευχέρεια χορήγησης της άδειας αυτής σε ώρες, σημαίνει ότι διατηρείται το δικαίωμα του εργαζόμενου, αθροίζοντας τις ώρες αυτές, να εξαντλήσει το συνολικό αριθμό των ημερών που δικαιούται για κάθε παιδί.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5368