Υποστήριξη γονέων και κηδεμόνων

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για τις διαδικασίες και την ιεράρχησή τους.

  1. ΕΔΥ σχολείου: Ε.Δ.Υ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) – 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (sch.gr)

2. Σχολική σύμβουλος γενικής αγωγής, κα Αλεξανδρή Άλντα

3. Σχολικός σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, κος Παπαναστασίου Γεώργιος

4. 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αν. Αττικής. προϊσταμένη κα Σαρίδου .

5. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Παλλήνης  παρέχει συνεδρίες συμβουλευτικής σε γονείς έπειτα από αίτημα στον Δήμο Παλλήνης, Υπεύθυνη: κα Κωνσταντίνου Ελίνα.

Επίσης μπορούμε να σας ενημερώσουμε και για άλλους φορείς – δομές.

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανηλίκων μαθητών/τριών – 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (sch.gr)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5426