ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, έχει ως κύριο γνώμονα την υποστήριξη του έργου μας και την κάλυψη αναγκών των παιδιών μας.

Γνωστοποίηση Σύνθεσης του  Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μπούκιου Ευσταθία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δράκος Ιωάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Μπαλουτά Μαρία- Μερόπη

ΤΑΜΙΑΣ: Λαζίδη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τσέκα Ειρήνη

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Συλλόγου είναι:

info@silgoneon5dimgeraka.gr

…………………………………………………………………………

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Tα  Σχολικά Συμβούλια αποτελούνται από:

1. τον Διευθυντή του σχολείου ή/και αναπληρωτή του
2. τον εκπρόσωπο ή/και νόμιμο αναπληρωτή  του Συλλόγου Γονέων
3. τους 2 εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή, τον Πρόεδρο ΠΕ δήμου Παλλήνης και την εκπρόσωπο επιτροπής παιδείας..

4.Τρεις εκπαιδευτικοί ή με τους αναπληρωτές τους.

Σκοπός και θέματα του σχολικού συμβουλίου: Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και κάλυψη αναγκών, η εξασφάλιση σωστής και εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών, καθώς και οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον, η σίτιση μαθητών και οι συνθήκες ολοήμερου. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.


Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5496