Εγγραφές μαθητών στην Α’ Τάξη Δημοτικού για το Σχ. Έτος 2021-2022 Από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021 (10:00 π.μ. – 12:00 π.μ.) Παρακαλούνται οι γονείς κατά την προσέλευση τους στο σχολείο να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής που έχει θέσει σε εφαρμογή ο ΕΟΔΥ ( μάσκες , αποστάσεις) .

  • Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 και που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  • Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ Τάξη Δημοτικού για το Σχ. Έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021 (10:00 π.μ. – 12:00 π.μ.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση Κηδεμόνα για την εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στην Α’ τάξη Δημοτικού

2 . Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

3. Βιβλιάριο υγείας (Β.Υ.Π.), στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο οικίας)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

6. ΑΙΤΗΣΗ- ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ( Αίτηση Δήλωσης Εγγραφής ολοήμερου δεν απαιτεί για φέτος δικαιολογητικά).

7. ΟΡΙΑ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου & 8ου Δ.Σ. Δ.Ε. Γέρακα Δ. Παλλήνη

8. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2020/2021

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4619