Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης  για το έτος 2018-2019 έχει ξεκινήσει με το σχολείο μας να δίνει τον δικό του αγώνα . Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ανακυκλώνουν στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί εντός του σχολείου ,δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι το καθαρό περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι υπόθεση όλων μας.

Τα υλικά που συλλέγονται είναι :  χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, καπάκια και μπαταρίες .

Υπεύθυνος Ανακύκλωσης : Μακρυγέργος Γεώργιος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=2636