Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 – Η τσάντα στο Σχολείο

Στο πλαίσιο της δράσης «Η τσάντα στο Σχολείο» και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, αποφάσισε την παραμονή της τσάντας των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, έως την Δευτέρα.

Το πρόγραμμα υλοποίησης της δράσης «Η τσάντα στο Σχολείο» για τους επόμενους μήνες μέχρι τη λήξη του Σχολικού Έτους 2017-2018, είναι αναρτημένο στη σελίδα «ΔΡΑΣΕΙΣ» της ιστοσελίδας μας (https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=1282).

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=1728