ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Σύμφωνα και με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ- 70118, Τεύχος B’ 5439/23.11.2021 οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου θα παραδοθούν την Δευτέρα 20/12/2021 εντύπως και εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες των Γ΄, Δ΄ ,Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων για να τους παραδώσουν στους γονείς τους. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους σύμφωνα με τον τρόπο που ήδη έχουν προτείνει στους γονείς.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4795