Επιστροφή σε ΣΧΟΛΕΙΟ/ΩΡΑΡΙΟ

Ωράριο λειτουργίας

Διδακτικές ώρες

Προσέλευση: 08:00-08:15

1η ώρα: 8.15 – 8.55

2η ώρα: 8.55 – 9.40        

1ο διάλειμμα: 9.40 -10.00

3η ώρα: 10.00 – 10.45

4η ώρα: 10.45 – 11.30              

2ο διάλειμμα: 11.30 -11.45

5η ώρα: 11.45 -12.25

3ο διάλειμμα: 12.25 -12.35

6η ώρα: 12.35 – 13.15

Μετάβαση στο ολοήμερο: 13:15-13:20

Διατροφική αγωγή: 13:20-14:00

1ο διάλειμμα: 14:00-14:15

1η ώρα Μελέτη: 14:10-14:55

2ο διάλειμμα: 14:55-15:05

2η ώρα Ειδικότητα/Όμιλοι: 15:05 15:50

Αποχώρηση: 15:50

Αλλαγή  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5752