Πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Την Πέμπτη, 13-6-2024 στις 08:20, σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε με τα παιδιά σας που φοιτούν φέτος στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να φοιτήσουν στο σχολείο μας, στα πλαίσια προγράμματος ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό για ενημέρωση και γνωριμία με το σχολείο μας, τον Δντή, τους Υποδ/ντές, τα μέλη της ΕΔΥ και τους εκπκούς μας.

Τους/τις μαθητές/τριες της νέας Α’ τάξης θα τους υποδεχτούν μαθητές/τιες της φετινής Ε’ τάξης στα πλαίσια προγράμματος ” υιοθεσίας ” οι οποίοι/ες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ανταμώσουν με τα παιδιά ξανά! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη λήξη της δράσης και της ενημέρωσής σας στις 09:40 από την Διεύθυνση του σχολείου  και το εκπ/κο προσωπικό του σχολείου μας θα μπορέσετε έπειτα από συνεννόηση με τις Προισταμένες/ους Νηπιαγωγούς να μεταβείτε με τα παιδιά σας στο σχολείο σας για τη συνέχιση του ωρολογίου προγράμματός τους ”.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=6883