Καθορισμός Ορίων 1ου, 3ου, 5ου & 8ου ΔΣ Γέρακα Δ. Παλλήνης (31.08.2017)

Απόφαση καθορισμού ορίων 1ου, 3ου, 5ου & 8ου ΔΣ Γέρακα Δ. Παλλήνης (υπ. αρ. πρωτ. Φ 4.Α/24267/31-08-2017) της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=65