ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η προσέλευση όλων των μαθητών το πρωί θα γίνεται από την οδό Ανάφης μέχρι τις 08:15 π.μ και θα συγκεντρώνονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου μέχρι την πρωινή προσευχή. Οι γονείς δεν θα μπορούν να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου. Για την πρώτη εβδομάδα μπορούν μόνο οι γονείς των μαθητεύω της πρώτης Α τάξης να εισέρχονται στον προαύλιο χώρο όταν κρίνεται απαραίτητο.Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής. Η πρώτη τάξη θα σχολάει από την οδό Κιμώλου. ενώ η δευτέρα τάξη θα σχολάει από την οδό Ηρακλειάς Οι υπόλοιπες τάξεις θα σχολάνε από την οδό Ανάφης .

Οι μαθητές των Γ,Δ,Ε, ΣΤ τάξεων που επιθυμούν να αποχωρούν μόνοι τους πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που θα προμηθευτούν από το σχολείο και θα την επιστρέψουν υπογεγραμμένη από τους γονείς τοις. Στην συνέχεια θα παραλάβουν καρτέλα που θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν πάντα μαζί τους κατά την αποχώρηση τους

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=5018