ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε πως οι δηλώσεις για το ολοήμερο τμήμα Πρωινής Ζώνης (07:00-08:00 και 13:15 έως 15:00 ή 16:00) και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος (13:15 έως 15:00 ή 16:00) της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 θα πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στο σχολειού μας μέχρι τις 10/5/2022.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4973