ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ και ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Την την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 οι μαθητές των τάξεων Γ΄ και Δ΄΄ και την Τετάρτη 16 Μαρτίου οι τάξεις Ε ΄και ΣΤ΄ τάξεις ΄δεν θα προσέλθουν στο σχολείο γιατί οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω τάξεων καθώς και οι εκπαιδευτικοί παράλληλης Στήριξης θα παρακολουθήσουν «Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα: που διοργανώνει το 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (Πράξη 13η/21-02-2022)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4887