ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι από 21/01/2021 και έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και κάθε Πέμπτη, θα ασκεί τα καθήκοντά του ο ψυχολόγος του σχολείου μας, κος Χαρίλαος Ιωαννίδης .

Όποιος γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί να συνεργασθεί μαζί του μπορεί να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση του σχολείου, διευκρινίζοντας το αίτημα του και τους λόγους που επιθυμεί τη συνεργασία, η οποία θα πρέπει να αφορά κάποιο μαθητή/ τρια του σχολείου.

Επιπλέον, προκειμένου να διεξαχθεί η αξιολόγηση κάποιου μαθητή είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων του καθώς και η διενέργεια μιας συνάντησης με τους ίδιους πριν την αξιολόγηση του μαθητή, έτσι ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό, εξελικτικό και οικογενειακό ιστορικό του μαθητή.

Όλες οι συναντήσεις θα διεξάγονται στον χώρο του σχολείου κάθε Πέμπτη, κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου και του ψυχολόγου.

Ο Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23 φροντίζει για τη εφαρμογή των αρχών της επιστήμης Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχύει την προαγωγή προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών και προτείνει λειτουργικές διεξόδους αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών. Αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ως ιδιαίτερη, ενιαία βιοψυχική οντότητα, ενταγμένη σε ποικίλα κοινωνικά συστήματα, σεβόμενος απόλυτα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4603