ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Από Δευτέρα 5/10/2020 το ολοήμερο τμήμα και η πρωινή ζώνη θα λειτουργούν με όλες τις τάξεις. Ενημερώνουμε επίσης πως κανένας μαθητής/τρια δεν μπορεί να φοιτά επιλεκτικά στο Ολοήμερο σχολείο, για αυτό και βάση της νομοθεσίας διαγράφεται μετά από 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση . Η φοίτηση στο ολοήμερο είναι υποχρεωτική, συνεχής και συνεπής.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4525