Έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου – Πρωινής Ζώνης ΣΧ ΕΤΟΣ 2020-21

Την Δευτέρα 28/9/2020 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος του σχολείου μας έως της 16:00 για τις τάξεις Α,Β Γ και Δ. Αν υπάρχουν μαθητές από τις τάξεις Ε και ΣΤ πουν έχουν μικρότερα αδελφάκια στο ολοήμερο μπορούν να παραμείνουν και αυτά . Για τους υπόλοιπους μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ θα αναρτηθεί ανακοίνωση όταν στελεχωθεί το τμήμα με αναπληρωτή .Επίσης την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει και η λειτουργία της πρωινής Ζώνης 7:00 – 8:00 το πρωί. Η προσέλευση στην πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7:00π.μ έως 7:15 π.μ. Παρακαλούμε για την τήρηση του ωραρίου για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της πρωινής ζώνης.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4523