ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για το μήνα Φεβρουάριο  , θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 13:30 για όλες τις τάξεις του Σχολείου .

Η αποχώρηση των μαθητών, πλην αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα γίνει κανονικά στις 13:15, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη απογευματινή λειτουργία του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, να τα παραλάβουν στις 13:15 και να επανέλθουν στο Σχολείο στις 13:30 που θα ξεκινήσει η ενημέρωση.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=2801