15 Μαΐου 2024 αρχείο

Διενέργεια έρευνας Ε’ και ΣΤ ‘ τάξη

ΘΕΜΑ: Το σχολείο μας συμμετέχει σε έρευνα για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμησης της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.) στο πλαίσιο του ν. 5029/23 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί. Σπάμε τη Σιωπή» (Α΄ 55). Στην έρευνα συμμετέχουν μαθητές/τριες, (γονείς), εκπκοί Ε’ και Στ’ τάξης. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=6784

Εγκύκλιος α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης β) στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, 2024-2025

Σχετ.: το με αρ. πρωτ 48877/Δ3/14-05-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ 1ο ΚΕΔΑΣΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΕΔΑΣΥ. (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=6781