4 Σεπτεμβρίου 2022 αρχείο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ Σ.Ε.Ε Κα ΡΟΓΑΡΗ ΓΙΑ 5ο Δ. ΣΧ. ΓΕΡΑΚΑ

Σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/10.09.2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» υπουργική απόφαση (Β΄4189), η αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών) αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4999