Εκτύπωσέ το Σελίδα

“Η τσάντα στο Σχολείο”

Στο πλαίσιο της δράσης “Η τσάντα στο Σχολείο” και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα αποφάσισε την παραμονή της τσάντας των μαθητών/τριών στο Σχολείο τις παρακάτω Παρασκευές, για τα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν, έως την Δευτέρα:

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=1282