ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ Σ.Ε.Ε Κα ΡΟΓΑΡΗ ΓΙΑ 5ο Δ. ΣΧ. ΓΕΡΑΚΑ

Σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/10.09.2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» υπουργική απόφαση (Β΄4189), η αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών) αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει.

H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

  • της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,
  • της διοικητικής λειτουργίας, και
  • της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνοπτική εξωτερική έκθεση αξιολόγηση της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος : 2021-2022

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4999