Ώρα λήξης ολοήμερου προγράμματος στις 15:00 για Πέμπτη και Παρασκευή

Την πέμπτη 13-1-22 και την Παρασκευή 14-1-22 τα παιδιά του ολοήμερου θα σχολάσουν στις 15:00 λόγο απουσίας εκπαιδευτικού.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4824