“Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας 5ου Δημ. Γέρακα (σχ. έτους 2020-2021) επικαιροποιημένος από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κα Ρογάρη Γεωργία με το υπ’ αριθ. πρωτ.1294/17-09-2021 έγγραφο του 5ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ”

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4735