« Οδηγίες σχετικές με την έναρξη του σχολικού έτους»

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο με την επίδειξη του self-test . Οι μαθητές της Α΄,Ε΄και ΣΤ΄τάξεων για την Δευτέρα 13/9/2021 και μόνο θα προσέλθουν στο σχολείο από την οδό Ανάφης ενώ οι μαθητές των τάξεων Β΄,Γ΄και Δ΄από την οδό Ηρακλεάς. Από την Τρίτη και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου οι μαθητές θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με απόλυτη τάξη και τηρώντας φυσικά τις αποστάσεις . Η πρώτη τάξη θα προσέρχεται και θα σχολάει από την οδό Κιμώλου. ενώ η δευτέρα τάξη θα προσέρχεται και θα σχολάει από την οδό Ηρακλειάς για την αποφυγή κάθε συγχρωτισμού. Οι υπόλοιπες τάξεις θα προσέρχονται και σχολάνε από την οδό Ανάφης . Παρακαλούνται οι γονείς να προσέχουν κατά την παραλαβή των παιδιών τους και να τηρούν τις αποστάσεις . Μπορούμε όλοι να περιμένουμε και να μην φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους υπολοίπους μαθητές. Οι μαθητές των Γ,Δ,Ε, ΣΤ τάξεων που επιθυμούν να αποχωρούν μόνοι τους πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που θα προμηθευτούν από το σχολείο και θα την επιστρέψουν υπογεγραμμένη από τους γονείς τοις. Στην συνέχεια θα παραλάβουν καρτέλα που θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν πάντα μαζί τους κατά την αποχώρηση τους. Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει μόνος του την Δευτέρα 13/9/2021 μπορεί να τυπώσει την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και αφοί συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον γονέα να την φέρει μαζί του και να την επιδείξει κατά την έξοδο του από τον χώρο του σχολείου

Η πρωινή ζώνη θα λειτουργήσει κανονικά από την Τρίτη 14/9/2021 και το ολοήμερο το ίδιο { από Τρίτη) άλλα αυστηρά μέχρι τις 3:00 μ.μ .Όταν συμπληρωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό θα λειτουργήσει και το απογευματινό τμήμα μέχρι τις 4:00 μ.μ .Θα ενημερωθείτε άμεσα

Παρακαλούνται όσοι μαθητές των Α΄και Δ΄τάξεων δεν έχουν προσκομίσει το ΑΔΥΜ να το φέρουν γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4715