Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄2260)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4679