Επίδοση βαθμολογίας – τίτλων προόδου – τίτλων σπουδών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων  στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020, η επίδοση της βαθμολογίας του γ΄ τριμήνου, καθώς και των Τίτλων Προόδου ή των Τίτλων Σπουδών των  μαθητών/μαθητριών, θα δοθεί σε κλειστό φάκελο στις 26/06/2020 στους γονείς των μαθητών . Ενημέρωση γονέων δεν θα πραγματοποιηθεί .

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών που σύμφωνα με το πρόγραμμα έρχονται στο σχολείο τις ημέρες Δευτέρα 22/06/2020 και Τετάρτη 24/06/2020, θα προσέλθουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο σχολείο στις 9:00 με 10:00 π.μ να παραλάβουν τους τίτλους.

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών που σύμφωνα με το πρόγραμμα έρχονται στο σχολείο Τρίτη 23/06/2020 και Πέμπτη 25/06/2020,θα προσέλθουν την Παρασκευή  26 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ.

Για τους μαθητές που στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 και απουσιάζουν από το σχολείο, η βαθμολογία του τριμήνου καθώς και οι Τίτλοι Προόδου ή οι Τίτλοι Σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες από 11:00-11:30 στον χώρο υποδοχής στην αυλή του σχολείου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4492