Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 και 40269/Δ2/24-03-2020 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ eclass.sch.gr μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4093