ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία για εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ λήγει στις 30/3/2020 . Παρακαλείσθε να ολοκληρώσετε την εγγραφή των παιδιών σας στο ΠΣΔ ώστε να ξεκινήσουν σύντομα τα μαθήματα μέσω eclass.

Παρακαλείσθε να μην στέλνετε πλέον τα username γιατί μετά την τελευταία αναβαθμίσιμη του συστήματος η αντιστοίχιση μαθητών και τάξης θα γίνει αυτόματα μέσα από το σύστημα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=3968