Ανάρτηση Εργασιών

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας έχει προστεθεί η επιλογή Μαθήματα.

Σε αυτήν θα αναρτώνται εργασίες ανά τάξη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=3484